“FAUNABEHEER RICHTER”

 Advies, Onderzoek, Ondersteuning

  beheer en schadebestrijding .


   

Hert 7 j. Introductie Leeftijdbepaling voorbeeld ree 6 j. voorbeeld ree 10 j. Start Hert 12 j. zeehond 15 j Darmparasieten Nieuws Contact/ links Disclaimer voorbeeld vos Informatie


Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan enige inhoud  over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.


Door deze website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer.

Alle rechten op het materiaal op deze website komen toe aan de eigenaar. Niets van deze website mag zonder toestemming van de eigenaar worden gereproduceerd of gebruikt op welke wijze dan ook (ook niet voor andere websites).

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor verlies of schade door gebruik van deze website.

De eigenaar is eveneens niet verantwoordelijk voor aan deze website gekoppelde bestanden van derden.


Ondanks de zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De eigenaar kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden,onvolledigheid en mogelijke gevolgen voortvloeiende uit de door haar verstrekte informatie.

De eigenaar sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.