“FAUNABEHEER RICHTER”

 Advies, Onderzoek, Ondersteuning

  beheer en schadebestrijding .


   

Hert 7 j. Introductie Leeftijdbepaling voorbeeld ree 6 j. voorbeeld ree 10 j. Start Hert 12 j. zeehond 15 j Darmparasieten Nieuws Contact/ links Disclaimer voorbeeld vos Informatie


Om  de leeftijd van b.v ree- of roodwild te bepalen is onderzoek van het z.g. wortelcement noodzakelijk. Het wortelcement bestaat voor 40% uit organische stof en voor 60% uit mineralen en helpt de tand of kies verankeren in het onderliggende kaakbeen. Het gehele jaar wordt er op de wortels van tanden en kiezen cement afgezet. Het jaargetijde heeft hier echter invloed op. In de winterperiode wordt er minder afgezet dan in de zomerperiode. Bovendien zijn er verschillen in de structuur. Het materiaal dat in de winter wordt afgezet heeft een iets andere structuur en is te zien als een zwart-grijze lijn. Door deze contrast verschillen zijn de afgezette laagjes dus te tellen, te beginnen vanaf de basislijnen van het tandbeen. Om deze laagjes zichtbaar te maken moet er een z.g. slijpplaatje (dwarsdoorsnede) van een tand of kies  gemaakt worden. Bij grotere hoefdieren, zoals het Edelhert worden vnl. de snijtanden gebruikt. Het is belangrijk dat de te gebruiken tanden of kiezen voorzichtig uit de kaak geprepareerd worden, zodat het kwetsbare wortelcement niet beschadigd wordt. Van de verkregen kies wordt een doorsnede met een dikte van ongeveer 25mµ gemaakt. Dit slijpplaatje wordt dan verder behandeld en tenslotte op een voorwerpglaasje ingebed en met een dekglaasje afgesloten. Vervolgens wordt  middels een speciaal microscoop  het preparaat onderzocht waarbij de afgezette laagjes geteld en  gefotografeerd kunnen worden. Op deze site staan hiervan enkele voorbeelden.